Servizos

 • Preparación e deseño dos proxectos precisos para a execución e legalización das súas obras.


 • Xestión dos trámites precisos para a legalización nos Organismos correspondentes, xestión da Compañía Subministradora e a Delegación de Industria dos expedientes requeridos para a execucíon da obra.


 • Servizo de mantemento para instalacións industriais ou comerciais.


 • Realización de todo tipo de instalación eléctricas de baixa tensión.


 • Instalacións en vivendas individuais e colectivas, de naves industriais, en locais comerciais, etc.


 • Estudo do aforro enerxético, corrección do factor de potencia dos armónicos, etc.


 • Instalacións de porteiros automáticos e videoporteiros.


 • Deseño, execución e instalacións de cadros eléctricos de baixa tensión.


 • Instalación de calefacción eléctrica.


 • Instalación de todo tipo de alarmas, térmicas, presencia, fumes, etc.


 • Instalación de televisión.


 • Instalación de Domótica.


 • Instalación de redes de comunicación de datos.


 • Realización de aplicacións á medida.